וואיט קמרה צלמים

כניסה למערכת הניהול

Quote

העבודה שלך היא לגלות את עולמך
ואז, בכל לבך, לתת עצמך לו

~ בודהא ~
Next